ONS PRIVACY BELEID

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen en waarom we dat doen.

Algemeen
Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

Registratie persoonsgegevens
trybou / kitchen & interior legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard.
Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, beveiligd elektronisch klantenbestand van trybou / kitchen & interior.
In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

- In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren
- Bij het bezoeken van onze website
- Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht
- Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief
- Bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website
- Bij het invullen van overige contactformulieren op de website
- Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten
- Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;
geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door trybou / kitchen & interior gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Om een keuken- en/of interieur bestelling uit te voeren
- Om u te informeren over de status van uw opdracht
- Voor het meten van de klanttevredenheid
- Om door u gestelde vragen te beantwoorden
- Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden
- Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail
- Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post
- Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren
- trybou / kitchen & interior zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat
- Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als u een product of dienst afneemt en uw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kunt u hier vinden.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die trybou / kitchen & interior over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@trybou.com. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Recht om vergeten te worden
U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan op door een mail te sturen naar info@trybou.com. Indien u zich uitschrijft op de nieuwsbrief ontvang u ook geen informatie meer per post.